Warning: simplexml_load_file(http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml" in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Warning: simplexml_load_file(http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml" in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

www.ceny-platyny.pl

 

Za prowadzeni znajdującego się pod adresem www.ceny-platyny.pl serwisu Ceny-platyny.pl odpowiedzialna jest firma Kolor Metal Elektro Sp. z o. o., która znajduje się przy ul. Trembeckiego 7 w Rzeszowie.

 

 

Podstawowe reguły określające sposób korzystania z serwisu Ceny-platyny.pl

 

1. Korzystanie z serwisu Ceny-platyny.pl dozwolone jest jedynie wobec osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat. Muszą być one równocześnie właścicielami przesyłanych do wyceny przedmiotów.

 

2. Każdy, kto chciałby skorzystać z usług serwisu, powinien się z nim skontaktować, aby możliwe było zorganizowanie wysyłki przeznaczonych do wyceny przedmiotów przy pomocy kuriera albo poczty.

 

3. Do kontaktu z serwisem Ceny-platyny.pl należy używać przede wszystkim Internetu. Chcąc powiadomić serwis o zamiarze wysłania posiadanych rzeczy, należy skorzystać ze znajdującego się na stronie serwisu formularza aplikacyjnego. Następnie wykorzystując zamieszczone w nim informacje, serwis odpowie Klientowi, wysyłając wiadomość na maila podanego przy zgłoszeniu.

 

4. Każdy Klient, który ujawnia przed serwisem Ceny-platyny.pl swoje dane osobowe w formularzu, zgadza się na ich wykorzystanie konieczne do przeprowadzenia wyceny oraz przedstawienia oferty zawarcia umowy sprzedaży, a w późniejszym czasie być może również jej zawarcia.

 

5. Przekazując złoto do wyceny Klient potwierdza, że jest on właścicielem tych przedmiotów, może nimi w dowolny sposób rozporządzać oraz, że nikt inny nie ma do nich praw.

 

6. Każdy, kto przesyła swoje przedmioty do serwisu Ceny-platyny.pl powinien pamiętać, że przy ich wycenie brane będą pod uwagę ceny obowiązujące w dniu, w którym wysłany został formularz. Z cennikiem można zapoznać się na stronie internetowej serwisu.

 

7. Ceny platyny mogą zostać zmienione przez serwis Ceny-platyny.pl tylko, jeżeli nastąpił znaczny ich spadek w czasie między zamówieniem kuriera, a dniem wyceny. Serwis zobowiązuje się wówczas do poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji. Od Klienta zależy wówczas, jak dalej potoczy się transakcja.

 

 

Postanowienia w sprawie sposobu przesyłania przedmiotów

 

1. Klient, który przesłał do serwisu poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny otrzyma odpowiedź, która zostanie przysłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Zawarte w nim będą informacje dotyczące odbioru przedmiotów przez kuriera.

 

2. W czasie potrzebnym na dowiezienie przesyłki do serwisu Ceny-platyny.pl jest ona ubezpieczona do kwoty 1500 zł.

 

3. Serwis Ceny-platyny.pl wysyła Klientowi etykietę przewozową, która powinna zostać przez niego wydrukowana. Jeżeli tak się jednak nie stanie, Klient musi samodzielnie wpisać na blankiecie wszystkie konieczne dane, które przekazał mu serwis.

 

4. Za utratę lub zniszczenie przedmiotów w czasie przewozu nie odpowiada serwis Ceny-platyny.pl.

 

5. Obowiązkiem Klienta jest odpowiednie zapakowanie wysyłanych przedmiotów, które powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami kuriera, a także bezbłędne wypełnienie dokumentów przewozowych.

 

 

Postanowienia w sprawie przedmiotu wyceny

 

1. Za przedmiot wyceny serwis Ceny-platyny.pl uznaje tylko platynę, która może być nadsyłana w dowolnych ilościach.

 

2. Serwisu Ceny-platyny.pl nie interesują przedmioty ozdobne, np. kamienie, które znajdują się w biżuterii. Nie będą one wyceniane. Nie pojawi się na nie również oferta sprzedaży. Jeżeli przekazane rzeczy zawierają takie przedmioty, Klient powinien wyrazić zgodę na ich usunięcie, a potem zniszczenie. Jeżeli działania takie są niezbędne, serwis informuje od tym fakcie właściciela przedmiotów, który jest zobowiązany do odpowiedzi na tę informację w czasie 7 dni od jej otrzymania. Jeżeli serwis nie dostanie żadnej wiadomości zwrotnej w tej sprawie, uzna, że zgoda została wyrażona w sposób dorozumiany.

 

3. Wycena, którą wydaje serwis jest również ofertą zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Serwis Ceny-platyny.pl dostarcza swoją ofertę Klientowi korzystając z poczty elektronicznej i kieruje ją pod adres zamieszczony w formularzu aplikacyjnym.

 

 

Postanowienia w sprawie zawarcia umowy

 

1. Do zawarcia umowy konieczna jest aprobata warunków wyceny zaproponowanych przez serwis Ceny-platyny.pl. Dochodzi do niej dzięki wykorzystaniu poczty elektronicznej. Klient podaje wówczas numer swojego rachunku bankowego. Do przesłania pieniędzy mogą być wykorzystane również dane zamieszczone w formularzu aplikacyjnym.

 

2. Istnieje możliwość zawarcia umowy w sposób dorozumiany. Dochodzi do tego, jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania oferty, Klient w żaden sposób na nią nie odpowie, a serwis Ceny-platyny.pl będzie posiadał wszystkie niezbędne dane konieczne do przesłania wyznaczonej kwoty pieniędzy.

 

 

Postanowienia dotyczące płatności

 

1. Po zawarciu umowy w ciągu 3 dni od tego momentu Serwis przekazuje płatność na konto bankowe Klienta albo przy pomocy przekazu pocztowego.

 

 

Postanowienia w sprawie zwrotu wysłanych przedmiotów

 

1. Jeżeli złożona przez serwis oferta zostanie odrzucona, przedmioty zostaną zwrócone Klientowi. Wykorzystana zostanie do tego przesyłka kurierska, a koszty pokryje właściciel rzeczy.

 

2. Jeżeli po zawarciu umowy wyjdzie na jaw, że przedmioty wcale nie są zrobione z platyny albo nie zgadza się ich próba, serwis ma możliwość odesłania ich do nadawcy, wraz z obciążeniem go kosztami przesyłki.

 

3. Serwis nada przesyłkę zawierającą odsyłane przedmioty w czasie 3 dni roboczych od dnia, w którym zostało otrzymane oświadczenie Klienta mówiące o odrzuceniu przedstawionej mu oferty.

 

 

Postanowienia dotyczące sytuacji, w której konsument odstępuje od umowy

 

1. W ciągu 10 dni od otrzymania pieniędzy za sprzedane przedmioty od umowy może odstąpić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej

 

2. Żeby odstąpienie od umowy było uznane przez Ceny-platyny-pl, Klient musi w czasie 10 dni od odebrania pieniędzy, odesłać je ponownie na konto serwisu.

 

3. Przesyłka, w której znajdować będą się przysłane wcześniej przez Klienta przedmioty zostanie do niego wysłana, jeżeli na koncie serwisu Ceny-platyny.pl pojawią się należne pieniądze. Paczka zostanie nadana najpóźniej 3 dnia od momentu zaksięgowania wpłaty.

 

4. Serwis Ceny-platyny.pl odeśle przedmioty na adres, który Klient podał przy dostarczaniu przedmiotów do wyceny.

 

 

Postanowienia odnoszące się do odstąpienia od umowy z inicjatywy serwisu Ceny-platyny.pl

 

1. Przyczyną pozwalającą na odstąpienie serwisu Ceny-platyny.pl od zawiązanej wcześniej umowy jest przedstawienie fizycznych lub prawnych wad przedmiotów. Rękojmia obejmująca wady prawne przedmiotów, której serwisowi udziela Klient, wynosi 36 miesięcy.

 

2. Jeżeli odstąpienie od umowy następuje przed przekazaniem Klientowi pieniędzy, serwis wysyła oświadczenie, w którym informuje o tym fakcie. Razem z nim nadaje również przesyłkę kurierską, w której znajdują się wszystkie nadesłane przez właściciela rzeczy.

 

3. Jeżeli Klient otrzymał pieniądze przed podjęciem przez serwis Ceny-platyny.pl decyzji o tym, że odstępuje on od umowy, Klient musi oddać wypłacone mu pieniądze, przekazując je w terminie 3 dni od czasu ich otrzymania na konto serwisu.

 

4. Chcąc zabezpieczyć swoje żądania wobec Klienta, serwis Ceny-platyny.pl zatrzymuje przysłane przedmioty, do momentu, w którym ich właściciel zwróci przelane mu wcześniej pieniądze. Serwis może dochodzić swoich praw również na drodze egzekucji sądowej.

 

5. Jeżeli Klient nie chce zwrócić pieniędzy, serwis Ceny-platyny.pl może skierować sprawę do sądu.

 

6. Serwisowi Ceny-platyny.pl przysługuje prawo do zbycia wierzytelności wobec Klienta, przekazując je osobie trzeciej.